Zde najdete všechny informace.
Taktéž Soutěže, Eventy, které budou na serveru probíhat.
#820
Hráč měsíce srpen/august

V měsíci srpen/august hrej na našem Zombie Escape serveru, jelikož nejaktivnější hráč s nejvíce odehranýma hodinama, získá
hlavní cenu AK-47 | Vulcan (Field-Tested) + 6 měsíců VIP.
Další ceny až do 10 místa budou doplněny v průběhu měsíce.
Pořadí prvních 10 hráčů, bude podle statistik player-analytics na stránce http://player-analytics.laming.cz

Všechny ceny, které můžete tento měsíc získat:
1. AK-47 | Vulcan (Field-Tested) +6 months VIP
2. ---bude doplněno---
3. ---bude doplněno---
4. ---bude doplněno---
5. ---bude doplněno---
6. ---bude doplněno---
7. ---bude doplněno---
8. ---bude doplněno---
9. ---bude doplněno---
10. ---bude doplněno---

Doporučuji sledovat toto téma, bude zde napsáno pořadí všech 10 hráčů.
O své ceny, se budete moci přihlásit taktéž v tomto téma, případně na mém Steamu.


ENG

Player of the month august

In April, play on our Zombie Escape server, as the most active player with the most in-game time
will win the prize AK-47 | Vulcan (Field-Tested) + 6 months VIP.
Additional prizes up to 10 places will be added during the month.
The order of the top 10 players will be based on player-analytics statistics at http://player-analytics.laming.cz

All prizes you can get this month:
1. AK-47 | Vulcan (Field-Tested) +6 months VIP
2. ---will be added---
3. ---will be added---
4. ---will be added---
5. ---will be added---
6. ---will be added---
7. ---will be added---
8. ---will be added---
9. ---will be added---
10. ---will be added---

I recommend checking this topic, here will be a list of all 10 players.
You will be able to claim your prize in this topic or on my Steam.
Seznam EMOTES

Aktuální seznam EMOTES, které[…]

Hráč měsíce srpen / august V mě[…]

Admin

Zamítnuto z důvodu nízkého […]

Aktuálni maplist

Přidané: ze_Ancient_wrath_r3 ze_Pokemon_Ri[…]

Přispěj na chod serveru a získej VIP výhody.

Zde