Laming.cz - Zombie Escape - Registrace

Svým přístupem na „Laming.cz - Zombie Escape“ (dále jen “my”, “naše”, “nás”, “Laming.cz - Zombie Escape”, “https://laming.cz”), souhlasíte s následujícími podmínkami. Pokud nesouhlasíte, neprodleně opusťte „Laming.cz - Zombie Escape“, nevstupujte na něj a nepoužívejte jej. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv změnit a učiníme vše potřebné pro to, abychom vás o této změně informovali. Přesto je rozumné tyto podmínky průběžně sledovat vzhledem k tomu, že používáním „Laming.cz - Zombie Escape“ s nimi souhlasíte.

Naše fóra beží na systému phpBB, což je řešení internetového fóra, které je vydané pod licencí „General Public License“ a které je možno stáhnout z www.phpbb.com. phpBB software pouze zprostředkovává internetové diskuze. Pro další informace o phpBB navštivte: http://www.phpbb.com/.

Zavazujete se nepřispívat na fórum pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, vulgárním nebo jiným materiálem, který by mohl porušovat platné zákony ve vaší zemi, zákony v zemi, kde sídlí „Laming.cz - Zombie Escape“, nebo platné mezinárodní právo. Tato činnost může vést k okamžitému a trvalému vykázání z fóra a/nebo upozornění vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) na vaši činnost, pokud bude uznáno za nutné. IP adresy všech příspěvků jsou ukládány pro případné uplatnění těchto opatření. Souhlasíte s tím, že „Laming.cz - Zombie Escape“ má právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakékoliv téma nebo příspěvek, pokud to bude považovat za nutné. Jako uživatel souhlasíte se všemi údaji uloženými v databázi. Přestože „Laming.cz - Zombie Escape“ ani phpBB neposkytne tyto informace třetí straně nebo cizím osobám, nepřebírá „Laming.cz - Zombie Escape“ ani phpBB zodpovědnost za jakýkoliv pokus o vniknutí do systému, který by mohl vést ke kompromitaci těchto dat.


GDPR

To comply with the EU GDPR (2018) you need to be made aware of the following.

In addition to the above Laming.cz - Zombie Escape will also store all of the IP address that you use to post with. Depending on your preferences Laming.cz - Zombie Escape may send you emails to the email address that you used when you registered or you have subsequently changed but you are able to change these preferences from your User Control Panel (UCP) at any time should you wish to stop receiving them.

The personal details that you gave us when you signed up will be used solely for the purposes of Laming.cz - Zombie Escape board functionality. They will not be used for anything else and neither will they be passed on to any third party without your explicit consent.

The only other information about you is that which you decide to post in the fora, whereupon it is considered to be “publicly available” as it will have been indexed by search engines as well as on-line archive sites.

By clicking on the “I agree to these terms” button below your acceptance of these terms will be recorded.

Žádost o Leadera

Nick: Lukaas dříve znám pod Dandelio[…]

Aktuálni maplist

Přidané: ze_ffvii_malgo_reactor_v5_1 ze_gr[…]

Admin Request Ace_J

Předloha žádosti 1. Nick ve hře (Jmé[…]

Není lepší , aby si ho doty[…]

Přispěj na chod serveru a získej VIP výhody.

Zde